Verzekeringen | Online verkeersschade melden

 

Onderstaand kunt u online aangifte doen van schade aan of met uw motorrijtuig. Vult u alle vragen zo volledig mogelijk in en voeg volgende bijlagen bij:

  • Een Europees schadeformulier (voor- en achterzijde!)
  • Indien aanwezig getuigeverklaringen en/of politierapport.

Op werkdagen

Wat is er gebeurd?

Datum reparatie

Indien bovenstaand formulier u onvoldoende ruimte biedt uw gegevens naar ons toe te zenden mailt u de extra informatie dan naar schade@gaba.nl. Vermeld hierbij uw naam en de schadedatum.

Mocht u uw schade liever schriftelijk melden kunt u het schadeformulier afdrukken. U kunt de gegevens insturen naar GABA Verzekeringen, Schadeafdeling, Postbus 5070, 6802EB Arnhem.

In bepaalde gevallen heeft uw verzekeraar afspraken met schadeherstelbedrijven. Het kan voor casco verzekerden interessant zijn hier vooraf naar te informeren.

Wij leggen de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens vast bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.

 

 

 

 

 

GABA op facebook GABA op LinkedIn GABA op Twitter