Schadeaangifte Aansprakelijkheid

 

Onderstaand kunt u online aangifte doen van schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Vult u alle vragen zo volledig mogelijk in en voeg volgende bijlagen bij:

  • Aansprakelijkstelling.
  • Offerte/berekening kosten voor het herstel.
  • Foto's van de schade.

Schadeformulier

Wat is er gebeurd?

Wat is er beschadigd?

Adresgegevens benaadeelde inclusief telefoon nummer

Relatie tot benadeelde, bijv werknemer of klant etc..

Is benadeelde zelf hiervoor verzekerd?

Indien ja geantwoord maatschappij en polisnummer vermelden

Indien bovenstaand formulier u onvoldoende ruimte biedt uw gegevens naar ons toe te zenden mailt u de extra informatie dan naar schade@gaba.nl. Vermeld hierbij uw naam en de schadedatum.

Wij leggen de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens vast bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.

 

 

 

 

 

GABA op facebook GABA op LinkedIn GABA op Twitter