Huis onder water?! Profiteer nog in 2017!

 

Huis onder water?! Profiteer nog in 2017 van de speciale regeling voor restschuldfinanciering!

Mocht uw huis onder water staan, dan kunt u in 2017 nog profiteren van de speciale regeling t.a.v. een restschuldfinanciering. Een van de regelingen die in de crisis is bedacht om de woningmarkt te stimuleren was dat u van een eventuele restschuld bij verkoop van uw woning, uw rente aftrekbaar mocht stellen. Hier waren wel enkele regels aan verbonden, zo moest u de restschuld in maximaal 15 jaar aflossen. Deze stimuleringsmaatregel komt echter per 1-1-2018 te vervallen!Dit betekent dat wanneer u overweegt te verhuizen en hierbij met een restschuld geconfronteerd wordt, vanaf komend jaar de netto lasten van uw restschuldfinanciering zeker een derde hoger zullen zijn en er strenger op inkomen getoetst zal worden. Het zou dus mooi zijn om nog van deze regeling gebruik te kunnen maken!

Hoe te handelen?

Als u verhuisplannen heeft, neem dan vandaag nog contact op met GABA Makeleardij voor een vrijblijvende waardebepaling van uw woning en om uw plannen door te spreken. Naar aanleiding daarvan schuift u bij onze hypotheekspecialisten aan tafel om het plan financieel verder uit te werken en te zien welk voordeel de aftrekbaarheid van de restschuldfinanciering u biedt!

Maak hier een vrijblijvende afspraak!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GABA op facebook GABA op LinkedIn GABA op Twitter