Conflicterende belangen

 

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat tussen GABA Verzekeringen en haar eigen volmachtbedrijf GABA Assurantien. In dat geval geldt ons protocol conflicterende belangen.

De medewerkers van het intermediair bedrijf (de afdeling advies) zullen primair de belangen van relaties behartigen. De medewerkers van het volmachtbedrijf (de afdeling polis en schade) zullen de belangen van verzekeraar behartigen, een en ander conform voorwaarden en instructies van betreffende volmachtgevers.

Mocht er een situatie ontstaan waarbij met onderling overleg geen gewenst compromis wordt bereikt, dan volgt behandeling in de volgende vier stappen:

1. overleg tussen de betrokken medewerkers, indien geen oplossing dan
2. overleg tussen het hoofd van het intermediairbedrijf en het volmachtbedrijf, indien geen oplossing dan
3. informatie inwinnen omtrent de problematiek bij overige collega's / volmachtgevers / verzekeraars, indien geen oplossing dan
4. dossier voorleggen aan algemeen directeur om te komen tot een uiteindelijke uitspraak.

 

 

 

 

 

GABA op facebook GABA op LinkedIn GABA op Twitter